Thống kê truy cập

Điều khiển cửa cuốn

K16 - YS168 (Taiwan)
K16 - YS168 (Taiwan)

Loại Mã Gat / Tần số 336 MHZ

450.000

ĐẶT MUA
K15 - Điều khiển GB
K15 - Điều khiển GB

Loại Mã Gat / Tần số 315 MHZ

300.000

ĐẶT MUA
K15 - TEC Chống nước
K15 - TEC Chống nước

Loại Mã Gạt / Tần số 433 MHZ

300.000

ĐẶT MUA
K14 - TEC ( Vỏ nhựa)
K14 - TEC ( Vỏ nhựa)

Loại Mã Gạt / Tần số 433 MHZ

300.000

ĐẶT MUA
K13 - Điều khiển YH (1A2)
K13 - Điều khiển YH (1A2)

Loại Mã Nhảy / Tần số 433 MHZ

450.000

ĐẶT MUA
K12 - Điều khiển CH
K12 - Điều khiển CH

Loại Mã Nhảy / Tần số 433 MHZ

450.000

ĐẶT MUA
K11 - Điều khiển Engines
K11 - Điều khiển Engines

Loại Mã Nạp / Tần số 315 MHZ

450.000

ĐẶT MUA
K10 - Điều khiển cửa cuốn TEC chống nước
K10 - Điều khiển cửa cuốn TEC chống nước

Sử dụng cho hộp nhận tín hiệu TEC
Loại Mã: Cố định 433mhz

250.000

ĐẶT MUA
K09 - Điều khiển cửa cuốn GP
K09 - Điều khiển cửa cuốn GP

Sử dụng cho hộp nhận tín hiệu GP
Loại Mã: Gạt 315mhz

300.000

ĐẶT MUA
K08 - Điều khiển cửa cuốn Bossdoor
K08 - Điều khiển cửa cuốn Bossdoor

Sử dụng cho hộp nhận tín hiệu Bossdoor
Loại Mã: Nhảy 310mhz

499.000

ĐẶT MUA
K07 - Điều khiển Austdoor 4 nút
K07 - Điều khiển Austdoor 4 nút

Sử dụng cho bộ điều khiển Austdoor
Loại 4 nút (DK1)

499.000

ĐẶT MUA
K06 - Bộ điều khiển cửa cuốn TEC liền lưu
K06 - Bộ điều khiển cửa cuốn TEC liền lưu

Hộp nhận tín hiệu Tec liền lưu
Loại: Mã Gạt 433mhz

 

1.850.000

ĐẶT MUA

* Điều khiển cửa cuốn

* Điều khiển cửa cuốn

* Điều khiển cửa cuốn

* Điều khiển cửa cuốn
* Điều khiển cửa cuốn

Bạn cần tư vấn ?